NAH trainingen

Sporten is gezond voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

 

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is beweging noodzakelijk. Het beoefenen van sport kan namelijk zorgen voor een verbetering van de hersenfuncties en geeft positieve energie. Bovendien kan regelmatige lichaamsbeweging de kans op een terugval verkleinen.

 

 

Sporten met hersenletsel

 

Uit onderzoek blijkt dat mensen met hersenletsel veel minder vaak aan sport doen in vergelijking met mensen zonder beperking. Er zijn verschillende factoren die deelname aan sport kunnen beperken. Ten eerste weten veel mensen met NAH niet goed hoe ze moeten omgaan met hun aandoening, waardoor ze terughoudend zijn om te gaan sporten. Daarnaast willen ze ook reguliere sporters niet tot last zijn. Mobiliteit en toegankelijkheid kunnen ook struikelblokken vormen.

 

Toch is het belangrijk om te werken aan je conditie, motoriek en balans wanneer je NAH hebt. Dit draagt bij aan het behouden van zelfredzaamheid in het dagelijkse leven. Gelukkig zijn er verschillende behandelingen waarbij beweging centraal staat en er specifieke mogelijkheden zijn op het gebied van sport en bewegen voor deze doelgroep.

 

 

Mogelijkheden op het gebied van sport en

bewegen

 

 

Er zijn diverse mogelijkheden voor mensen met NAH om te sporten en te bewegen. Ten eerste is het belangrijk om te kijken naar de individuele behoeften en mogelijkheden van de persoon met hersenletsel. Het kan raadzaam zijn om een professionele begeleider of fysiotherapeut in te schakelen die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met NAH.

 

Een optie is bijvoorbeeld aangepast sporten. Hierbij wordt er rekening gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van mensen met een beperking, zoals hersenletsel. Er zijn diverse sportverenigingen en -clubs die zich richten op aangepast sporten, waarbij er vaak ook speciale trainingen en wedstrijden georganiseerd worden voor mensen met verschillende vormen van beperking.

 

Daarnaast zijn er ook individuele sportactiviteiten mogelijk, zoals wandelen, fietsen of zwemmen. Deze activiteiten kunnen op eigen tempo en niveau uitgevoerd worden. Het is belangrijk om een activiteit te kiezen die past bij de interesses en fysieke mogelijkheden van de persoon met NAH.

 

 

Voordelen van sporten bij NAH

 

 

Het beoefenen van sport heeft diverse voordelen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel:

 

  1. Verbetering van hersenfuncties: Sport kan zorgen voor verbetering van cognitieve functies zoals concentratie, geheugen en probleemoplossend vermogen.
  2. Fysieke fitheid: Regelmatige lichaamsbeweging draagt bij aan een betere conditie, motoriek en balans.
  3. Positieve energie: Sporten kan zorgen voor een verbeterde gemoedstoestand en het vrijkomen van endorfines, waardoor mensen zich energieker voelen.
  4. Sociale interactie: Deelname aan sportactiviteiten biedt de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten en sociale contacten op te bouwen.
  5. Verkleinen van de kans op een terugval: Regelmatig bewegen kan helpen om de kans op een terugval te verkleinen. Dit geldt zowel voor fysieke als mentale terugvallen.

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat sporten met NAH maatwerk is. Iedere persoon met hersenletsel heeft andere behoeften en mogelijkheden. Daarom is het raadzaam om altijd advies in te winnen bij een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met NAH.

 

Bewustwording vergroten

 

Een belangrijk aspect om meer mensen met NAH te laten sporten, is het vergroten van de bewustwording rondom deze doelgroep. Het is belangrijk dat er meer begrip komt voor de beperkingen die hersenletsel met zich meebrengt, maar ook voor de mogelijkheden die er zijn om toch te kunnen sporten. Dit geldt zowel binnen reguliere sportverenigingen als binnen aangepaste sportomgevingen.

 

Daarnaast is het van belang dat er meer toegankelijke sport- en beweegmogelijkheden komen voor mensen met NAH. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door het aanbieden van aangepaste sportfaciliteiten en het trainen van professionals in het begeleiden van mensen met hersenletsel.

 

Conclusie

 

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is sporten en bewegen noodzakelijk. Het draagt bij aan verbetering van hersenfuncties, fysieke fitheid en positieve energie. Daarnaast kan regelmatige lichaamsbeweging de kans op een terugval verkleinen. Er zijn diverse mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen voor mensen met NAH, zoals aangepast sporten of individuele activiteiten zoals wandelen of zwemmen. Het is belangrijk om altijd advies in te winnen bij een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met NAH om de juiste activiteit te kiezen die past bij de individuele behoeften en mogelijkheden.

 

Om meer mensen met hersenletsel te laten sporten, is het vergroten van de bewustwording rondom deze doelgroep essentieel. Ook dienen er meer toegankelijke sport- en beweegmogelijkheden te komen voor mensen met NAH, zowel binnen reguliere als aangepaste sportomgevingen.

 

trainingsschema

 

Dinsdag 

1400 tot 1500 uur

donderdag

1400 tot 1500 uur


Location

 

Sportteam Ede

Spinderweg 19

6713 HR Ede

 

Email: sportteam-ede@live.nl

Telephone: 0613280489


Impressions